In Nederland hebben we ongeveer 13.000 koren. Ongeveer 1,5 miljoen mensen zingt in een koor en dat is 10% van de bevolking. Ter vergelijking; ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders doen aan voetbal.

De behoefte van zangers verandert. Aan de ene kant richten koren zich steeds meer op nieuwe muziekstijlen zoals pop, close harmony en jazz. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant de traditionele koren vergrijzen.

Nationale, provinciale en lokale subsidies verdwijnen en op de basisscholen wordt heel weinig gezongen. Er zijn impulsen om op de basisscholen weer meer te gaan zingen, ik denk dat we daar pas over jaren iets van zullen gaan merken.

Ongeveer 13.000 koren in Nederland, maar per jaar studeren er zo’n 5 tot 8 professionele dirigenten af van de conservatoria en via cursussen ongeveer 25 amateur dirigenten. De huidige situatie is niet zo goed. Vele koren (75%) hebben een dirigent die eigenlijk nauwelijks over voldoende kennis beschikt om een koor te kunnen leiden.

Momenteel is een aantal organisaties bezig om in overleg met de overheid de situatie te verbeteren, maar er zal nog veel water door de Rijn moeten vloeien voordat ook de politiek overstag zal gaan.

Voorlopig zie ik nog geen verbetering maar in Nederland wordt héél véél gezongen. En dat is goed!