In de tijd dat ik directeur van een muziekschool was vonden veel sollicitanten het, naast 1 of meerdere voorafgaande gesprekken, geven van een proefles als onderdeel van de sollicitatie maar raar. Immers, zij hadden toch een conservatoriumdiploma?

Ook met een potentiële nieuwe dirigent lijkt mij een gesprek, voorafgaande aan een eventuele proefdirectie erg belangrijk. Elkaar informeren over ambities, verwachtingen en koordoelstellingen bepaalt ook of een proefdirectie sowieso zin heeft. Moet je als koor natuurlijk wel helder geformuleerde (haalbare) artistieke doelstellingen hebben.

Oké, er is gepraat, het lijkt goed en er komt een proefdirectie. Waar let je op?

Is de kandidaat inhoudelijk goed voorbereid. Geeft de kandidaat effectieve feedback of is de feedback te algemeen (‘dat klonk beter’ of ‘hmm, niet zo goed’). Is de kandidaat vriendelijk maar wel beslist. Kan de kandidaat ook met de handen laten zien wat hij/zij wil? Heeft de kandidaat een prettig repetitietempo en, niet onbelangrijk, wat zegt je gevoel.

Vraag eventueel iemand van buiten erbij die kan adviseren.

Het mooiste zou zijn als je de mogelijk toekomstige dirigent een poosje op proef hebt en laat afsluiten met een klein concertje. Kun je ook de stressbestendigheid beoordelen.