In de afgelopen 20 jaar heb ik veel tips en adviezen die juryleden hebben gegeven verzameld en gecategoriseerd.

In de categorie tips en adviezen voor koren en dirigent kun je er heel veel terugvinden. Ze zijn onderverdeeld in:

Technische criteria
                                  * intonatie
                                  * ritmiek
                                  * uitspraak en dictie
                                  * klankkwaliteit

Artistieke criteria
                                   * tempo en frasering
                                   * dynamiek
                                   * interpretatie
                                   * frasering
                                   * stijlopvatting
                                   * repertoirekeuze             

Programmakeuze
                                    *
moeilijkheidsgraad
                                    * geschiktheid voor het koor

Podiumpresentatie/communicatie
                                    * interactie met het publiek
                                    * interactie met dirigent
                                    * interactie uitvoerenden