OBJECTIEVE BEOORDELINGSCRITERIA

Bij koorfestivals zijn de hoofdcriteria onder te verdelen in:

Techniek

 • Intonatie en zuiverheid
 • Ritmiek en gelijkheid
 • Uitspraak en verstaanbaarheid van de tekst
 • Consistentie en nauwkeurigheid van de partituurbehandeling (zingen wat er staat)
 • Ademsteun en controle
 • Ensemble homogeniteit
 • Klankkleur
 • Balans en menging
 • Technische bekwaamheid.

Artistiek

 • Expressie
 • Stijl interpretatie
 • Frasering

Programmakeuze

 • Moeilijkheidsgraad
 • evenwicht in de programmering

Presentatie en communicatie

 • Uitstraling
 • Gezichtsexpressie
 • Houding van de zangers
 • Contact met het publiek -komt het over?
 • Contact koor en dirigent

In deze lijst staan verschillende termen die op zich kunnen leiden tot verschillende interpretaties. Het kan dan ook nodig zijn om in een voorafgaand juryoverleg tot overeenstemming te komen. Ze worden echter vaak gebruikt op festivals wereldwijd en zorgen ervoor dat een hoge mate van objectiviteit wordt bereikt.