OVER HET NUT VAN KOORFESTIVALS, HET JUREREN DAARVAN EN DE VALKUILEN

INLEIDING
WAAROM DOE EIGENLIJK JE MEE?


Al in de oudheid werden er allerlei wedstrijden georganiseerd voor zangers. Destijds mocht je bijvoorbeeld een mooie bruid mee naar huis nemen (Wagner’s ‘Die Meistersinger’), tegenwoordig is je prijs eer en roem en hopelijk veelvuldig gevraagd om op te treden. Bovendien staat het erg goed in je CV die de programmaboekjes ‘opsieren’.
Ook is vaak het Gemeentebestuur erg blij om een koor in de stad of het dorp te hebben dat een, of nog liever DE eerste prijs heeft gehaald.
Geen wonder dat er zoveel concoursen en festivals bestaan. In de laatste 5 jaar is het aantal korenfestivals wereldwijd méér dan vervijfvoudigd!WAAROM JURYBEOORDELING OP EEN FESTIVAL?

De meeste koren en orkesten die meedoen aan een festival of concours met jurybeoordeling doen dit om uiteenlopende reden zoals:

  • een doel hebben om ergens naar toe te werken
  • te weten waar zij staan in relatie tot andere ensembles
  • inspiratie op te doen van andere ensembles er wat van te leren en daardoor de kwaliteit te verhogen
  • om een grotere bekendheid te krijgen
  • om het netwerk te verbreedden
  • gewoon voor de lol
  •  Vul maar in………………

Of willen we gewoon beter zijn dan de anderen en vragen daarom een deskundige om dat vast te stellen? En is die deskundige wel echt zo deskundig? Is die deskundige nog steeds zo deskundig als een ander wordt aangewezen als zijnde nog beter?

Jureren van koren en/of instrumentale ensembles bij muziekfestivals komt vaak om de een of andere reden negatief over. Want is het zo dat juryleden vaak worden beïnvloed en soms onterechte scores geven? Kun je het zingen of spelen van muziek tijdens zo’n festival of concours wel in een soort wedstrijdvorm gieten?

Jureren van muziekfestivals is dat nu zinvol? Het aanwijzen van het beste koor, het beste orkest, de beste accordeonspeler en de beste kunstfluiter kan en heeft dat zin?

Kunnen we muzikaliteit beoordelen met een cijfer? Wat maakt de ene uitvoering beter dan een andere?

Ik ga graag in op het nut en onnut daarvan en op de ‘vooroordelen’ die er zijn over juryleden en wat de wetenschappelijke verklaring daarvoor is.

Laat ik me beperken tot de korenfestivals waar ook wordt gejureerd. Festivals dus waar op het einde van de dag wordt verteld welk het beste heeft gezongen. Welk koor zich vanaf dat moment het beste mannenkoor, vrouwenkoor, kinderkoor, seniorenkoor, lichte muziekkoor enz van het dorp, de stad, provincie, het land mag noemen. Dit natuurlijk tot aan het volgende festival.

Maar……zou jureren een niet wat grotere doelstelling moeten hebben dan alleen maar een winnaar aanwijzen en dat vaak ook nog op hele vage gronden?

Wat mij betreft zou het belangrijkste doel van het jureren (= beoordelen) moeten zijn om te komen met gerichte adviezen en tips om de kwaliteit van de koren te verbeteren. Nog mooier zou het zijn om daarnaast de koren te kunnen coachen door een professionele en ervaren coach die daadwerkelijk een aantal dagdelen aan de slag gaat met koor én dirigent. Een koorfestival is op deze wijze niet alleen een doel maar vooral een middel.