ORGANISATIE VAN EEN FESTIVAL

Beschikbare optreedtijd

Voor veel festivals geldt een gemiddelde optreedduur van 20 minuten per koor, inclusief opkomen en afgaan.

Vaak wordt ook een deel van die tijd ingenomen door een presentator. Vaak héél sfeer verhogend maar meestal staat dezelfde informatie al in het programmaboekje. Afhankelijk van de hoeveelheid ensembles dat meedoet (vaak te veel!) is de tijd tussen twee optredende koren vaak erg kort. Juryleden moeten dus tijdens de optredens veel informatie verwerken om te komen tot een verslag, het liefst héél uitgebreid, de diverse onderdelen van punten voorzien en een vaak hoognodig bezoek aan het toilet brengen. Vaak ook moet een zaal vóór een bepaald tijdstip weer leeg zijn. Aan de deelnemers en de bezoekers wordt alvast een tijd aangegeven waarop de juryuitslag zal zijn. Maar goed, soms valt er veel te bespreken, te tellen en te controleren en zal de juryuitslag toch nog even op zich laten wachten. Meestal verschijn er dan een hoofd om de hoek van de deur die meldt dat iedereen alweer in de zal zit en de uitslag verwacht. ‘Ga zolang maar een leuk dansje met ze doen’ is meestal mijn repliek.

Beïnvloeding door de organisatie

Veel festivalorganisatoren denken dat als er sprake is van veel hoge waarderingen het festival dus een héél goed festival is. Regelmatig wordt er dan ook bij de juryleden op aangedrongen om, te wille van de motivatie van de koren [sic], niet te laag te beoordelen.
Ook hebben sommige presentatoren er wel eens een handje van om voor- of achteraf te zeggen dat de jury het wel eens heel lastig zou kunnen krijgen nu hij of zij het laatste koor hebben gehoord. ‘Tsjonge jonge wat een kwaliteit hebben we nu weer gehoord, ik zou niet graag in de schoenen van de jury staan’.

Jurysamenstelling

Festivalorganisaties zien graag ook juryleden uit de omgeving in de jury zitten zoals de plaatselijke dirigent of de directeur van de muziekschool. Ik kan je vertellen dat dit de objectiviteit niet ten goede komt. Het kan wel eens boze gezichte opleveren als een bevriend koordirigent een te lage waardering krijgt van de andere juryleden.