Opleiding en kwaliteiten van de juryleden:

‘juryleden zijn ook maar gewone mensen’

Juryleden zouden voortdurend opgeleid en bijgeschoold moeten worden zodat ze niet alleen volledig op de hoogte zijn van alle relevante muzikale en jureringsaspecten maar ook alle benodigde vaardigheden bezitten om beoordelingsresultaten terug te koppelen aan deelnemende dirigenten en koren. Het gaat dan om vaardigheden en competenties die heel concreet getraind dienen te worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het jurylid dat zich realiseert dat alle kunstbeleving en beoordeling subjectief is en wat daar de consequentie van is bij het jureren;
  • het jurylid dat pedagogisch/didactisch weet om te gaan met koren/dirigenten waarbij sprake is van een  povere muzikaal/artistieke meerwaarde;
  • het jurylid dat een positief opbouwend gesprek voert met een dirigent en of orkestvoorzitter;
  • het jurylid dat in woord en geschrift goed kan communiceren als professional ten dienste van de  amateurmusicus.